Internet Rezervacijski Sustav

E-booking

E-booking je centralni rezervacijski sustav (CRS) za direktno rezerviranje i naplatu putem Interneta, namijenjen smještajnim objektima svih veličina i tipova.

Prednosti za gosta

 • Direktno rezerviranje i plaćanje putem Interneta

 • Pregledavanje ponude hotelskog smještaja uključujući slike i opise smještaja

 • Pregledavanje ponude dodatnih usluga (pansion, polupansion, itd...)

 • Trenutno izračunate cijene odabranih usluga moguće je pregledavati u svim najvažnijim svjetskim valutama

 • Direktni upiti o zauzetosti pojedine smještajne jedinice, predlaganje alternativnog smještaja u slučaju nedostupnosti traženog

 • Višejezično sučelje prevedeno na 8 jezika koje se jednostavno nadopunjuje novim jezicima

 • Rukovanje s dodatnim kapacitetima (dodatni kreveti) uz potpune izračune cijena za iste

 • Mogućnost rezerviranja više usluga odjednom

 • Zaštićene transakcije implementiranom sigurnosnom 128 bitnom SSL tehnologijom

Prednosti za hotel

 • Mogućnost direktne naplate cijelog iznosa putem Interneta, naplate avansa ili samo autorizacije kreditne kartice

 • Mogućnost definiranja raznih tipova akcija (last minute, 5 za 6, vikend, itd...)

 • Mogućnost definiranja različitih cijena za proizvoljne grupe korisnika (agencije, partneri, konzorciji,...)

 • Svi nazivi i opisi usluga i dodatnih usluga mogu se odabrati iz pred definiranih izbornika ili samostalno unijeti nakon čega se prevode na podržane jezike

 • Jednostavna instalacija na web stranice hotela, sa potpunom vizualnom prilagodbom hotelskom brandu

 • Potpuna neovisnost o softverskoj platformi (operativnom sustavu) na računalu korisnika

 • Intuitivno korisničko sučelje za gosta i za hotel, jednostavnost korištenja

 • Besplatno kontinuirano održavanje i unapređivanje

 • E-booking podržava sve standardne i nestandardne hotelske politike

 • E-booking je fleksibilan – moguće je definirati vlastite nazive usluga, dodatnih usluga, dobnih skupina, akcija... Broj istih u sustavu je neograničen.

 • Dostupnost usluga 24 sata na dan, 7 dana u tjednu, 365 dana u godini, bez obzira na radno vrijeme hotela

 • Mogućnost dvosmjernog povezivanja sa hotelskim PMS/HIS aplikacijama kako bi se cijene, zauzetost i pristigle rezervacije automatski ažurirale na Internetu i na lokalnim računalima

 • Dvosmjerno sučelje za povezivanje sa sva četiri svjetska GDS sustava te IDS/ADS sustavima za distribuciju

  • Povezivanje hotela sa 500.000 travel agenata diljem svijeta

  • Distribucija hotelskog smještaja na 1200 hotelskih stranica (uključujući brandove kao što su expedia.com, travelocity.com, hotel.com, YahooTravel.com, travel.com, lastminute.com, i mnogi drugi...)

  • Upravljanje kontingentom sa jednog mjesta, iz E-booking sustava

   Opširnije >>